"Naša škola pruža cjelodnevnu sigurnost vašoj djeci, zrači bosanskim kulturnim duhom te uči našu djecu lijepom moralu, ponašanju i poštovanju prema drugim kulturama, vjerama, običajima i navikama pojedinaca."

Elektronska prijava za upis!

O G L A S o prijemu nastavnika razredne nastave

 

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj.23/17 i 33/17)  i Pravila Prve private osnovne škole “Isa-beg Ishaković” Sarajevo, te, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Prve private osnovne škole “Isa-beg Ishaković” Sarajevo, raspisuje se;

O G L A S

o prijemu nastavnika razredne nastave

Roditeljski sastanci u januaru 2020. godine

TERMINI ODRŽAVANJA RODITELJSKIH SASTANAKA I PODJELA UVJERENJA O OSTVARENOM USPJEHU NA PRVOM POLUGODIŠTU ŠK.2019/20.GODINE

                                     

Plivački miting osnovaca od II do IX razreda "Novo Sarajevo 2019"

Jučer je održan Plivački miting osnovaca od II do IX razreda "Novo Sarajevo 2019". Naši učenici su ostvarili zavidne rezultate:

 

Ajša Sarvan - 1. mjesto u kategoriji IV i V razreda djevojčice 25m slobodno;

Uma Hećimović - 2. mjesto u kategoriji IV i V razreda djevojčice 25m slobodno;

Faris Huseinbašić - 3. mjesto u kategoriji II i III razred dječaci 25m sa daskicama.

Čestitamo!

JAVNI K O N K U R S za prijem u radni odnos radnika za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17 ), te Odluke Školskog odbora PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo, broj: 1561/19 od 29.11.2019. godine raspisuje se:

JAVNI K O N K U R S

za prijem u radni odnos radnika za školsku 2019/2020. godinu

 

1. Nastavnici

Pages

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba