"Naša škola pruža cjelodnevnu sigurnost vašoj djeci, zrači bosanskim kulturnim duhom te uči našu djecu lijepom moralu, ponašanju i poštovanju prema drugim kulturama, vjerama, običajima i navikama pojedinaca."

Elektronska prijava za upis!

Oglas o prijemu Pedagoga škole

 

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj. 23/17 i 33/17) Pravila Prve private osnovne škole “Isa-beg Ishaković” Sarajevo, te, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Prve private osnovne škole “Isa-beg Ishaković” Sarajevo, raspisuje se:

 

O G L A S

Poruka direktorice

PPOŠ “Isa-beg Ishaković” je spoj tradicije i kvaliteta, škola koja ide u korak s vremenom, ali i dalje njeguje one tradicionalne vrijednosti bez kojih ne bismo bili tu gdje jesmo.

Svečani prijem naših prvačića

Svečani prijem naših prvačića će se održati 02.09.2019. u 13 sati.

Dobro došli!

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo roditelje da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade donijelo Odluku o izboru udžbenika za predmet Geografija za IX razred osnovne škole. Na Spisku odobrenih radnih udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2019/2020. godini se nalazi sljedeći udžbenik za predmet Geografija za IX razred osnovne škole:

Geografija za IX razred, autori Almira Bećirović, Edis Hodžić, Samir Bajraktarević i Anđelina Sulejmanović a izdavač je "Nam", Tuzla. 

JAVNI K O N K U R S za prijem u radni odnos radnika za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17 ), te Odluke Školskog odbora PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo, broj:963-1/19 od 29.07.2019. godine raspisuje se;

 

 

Konkurs za II upisni rok u I razred osnovne škole

 

Na osnovu članova 55., 57. i  94.  Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/17), te Odluke Školskog odbora Prve privatne osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo broj: 318/19 od 18.03.2019. godine, objavljuje se:

 

 

Pages

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness