FAKULTATIVNA NASTAVA

Fakultativna nastava predstavlja vrstu nastave koja se izvodi sa učenicima koji žele da dodatno pohađaju pojedine predmete i koja se realizuje kao i redovna nastava. U našoj Školi fakultativnu nastavu pohađaju učenici od I do V razreda koju vode predmetni nastavnici, a trenutno je organizirana na sljedeći način:

  • Fakultativna nastava iz engleskog jezika izvodi se sa učenicima  I i II razreda, a nadalje se vodi kao redovna nastava do IX razreda,
  • Fakultativna nastava iz arapskog jezika izvodi se sa učenicima od I do III razreda, a nadalje se vodi kao redovna nastava do  IX razreda,
  • Fakultativna nastava iz njemačkog jezika izvodi se sa učenicima od I do V razreda, a nadalje se vodi kao redovna nastava do  IX razreda,
  • Fakultativna nastava iz informatike izvodi se sa učenicima od I do V razreda, a nadalje se vodi kao redovna nastava do  IX razreda.
  •  Dosadašnja praksa je bila da su ovu vannastavnu aktivnost pohađali gotovo svi učenici i ona se tretira kao i redovna nastava u našoj školi (iako nije obavezna), što je jedna od brojnih specifičnosti našeg rada na polju obrazovanja.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness