Ispiti na Cambridge programu

Za Cambridge Primary (I-VI razed) i za Cambridge Secondary (VII-IX razred) postoje tzv. Cambridge Progression testovi te finalni Cambridge Checkpoint test.

Veliki broj škola koristi princip Cambridge Primary/ Secondary 1 testova kako bi ocijenile uspjeh učenika i izvjestili i učenike i njihove roditelje o napretku. Cambridge Primary/ Secondary 1 testiranje koristi testove kreirane po internacionalnim mjerilima.

Postoje dvije vrste testova na Cambridge Primary programu:

 • Cambridge Primary/ Secondary 1 Progression testovi (ocjenjuju se u školi)
 • Cambridge Primary/ Secondary 1 Checkpoint testovi (ocjenuju se na Cambridge-u).

Cambrige Primary/ Secondary 1  Progression testovi

Ovitestovi su neobavezni ispiti koji ocjenjuju znanje učenika po međunarodnim kriterijima, što omogućava nastavnicima da utvrde napredovanje/nazadovanje pojedinaca ili razredne grupe te da daju povratnu informaciju i roditeljima i djeci o njihovom uspjehu i na taj način im omogućavaju da se pripreme za finalni test na kraju Cambridge Primary faze, odnosno na kraju šestog/početku sedmog razreda. Cambridge Progression testiranja se počinju sprovoditi od trećeg razreda. Ispitu se može pristupiti onda kada nastavnik osjeti da je razred spreman za test. Ovi testovi su besplatni, nisu obavezni i ocjenjuje ih nastavnik u školi koju dijete pohađa.

Cambridge Progression testovi:

 • omogućavaju provjeru znanja na godišnjem nivou,
 • pružaju detaljne informacije o uspjehu učenika u trećem, četvrtom, petom i šestom razredu za Primary nivo i o uspjehu učenika za sedmi, osmi i deveti razred za Secondary 1 nivo
 • omogućavaju nastavnicima da daju strukturiranu povratnu informaciju učenicima i roditeljima,
 • omogućavaju nastavnicima da uporede uspjeh pojedinaca i grupa,
 • ocjenjuju se od strane nastavnika u školi,
 • dolaze sa jasnim uputama, standardima i šemom za ocjenjivanje,
 • mogu se koristiti u bilo koje doba školske godine koliko god puta je to potrebno.

Cambridge Primary/ Secondary 1 Checkpoint testovi

Cambridge Primary Checkpoint test je dizajniran da pomogne učenicima u učenju tako što im daje povratnu informaciju o tome šta su savladali i na čemu još uvijek trebaju raditi u ključnim oblastima Cambridge kurikukuma - Engleskom jeziku, Matematici i Nauci. Ispitu se može pristupiti dva puta godišnje i to zadnjoj godini Cambridge Primary faze, odnosno na kraju VI/ početkom VII razreda. Ocjenjuju se u Cambridge-u te se, na osnovu međunarodnih mjerila, šalju povratne informacije školama o uspjehu njihovih učenika. Svaki učenik dobije Izvještaj o postignuću i dijagnostički osvrt na urađeni ispit. Povratne informacije koje škole i roditelji dobiju sa Cambridge-a su neprocijeniv izvor informacija i za učenike i za roditelje jer predstavlja indikaciju akademskog napredovanja i postignuća za njihovo dijete.

Cambridge Secondary 1 Checkpoint test je dizajniran da ocijeni učenika na kraju Cambridge Secondary 1 faze. Test se polaže na kraju devetog razreda iz Engleskog jezika, Matematike i Nauke i pruža korisne povratne informacije učeniku o tome šta je dobro savladao i na čemu još treba da radi prije nego što pređe u narednu fazu svog obrazovanja. Ocjenjuju se u Cambridge-u te se, na osnovu međunarodnih mjerila, šalju povratne informacije školama o uspjehu njihovih učenika. Svaki učenik dobije Izvještaj o postignuću i dijagnostički osvrt na urađeni ispit.

Izvještaji koji učenici, nastavnici i škola dobiju su veoma detaljni:

Izvještaj o učenicima sadrži:

 • rezultate Cambridge Primary/ Secondary 1 Checkpoint testa za svaki predmet posebno
 • rezultate Cambridge Primary/ Secondary 1 Checkpoint  za svaku temu/ vještinu posebno
 • listu pitanja koje je kandidat uradio izuzetno dobro ili izuzetno loše
 • izvještaj o postignuću

Izvještaj o nastavnicima sadrži:

 • prosječan uspjeh na testu za svaki predmet posebno
 • prosječan uspjeh za svaku temu/vještinu posebno
 • listu tema/vještina sa komentarima o postignuću grupe
 • rezultate za svakog učenika posebno za svaki predmet
 • ocjene koje je svaki učenik dobio za svako pitanje posebno

Izvještaj za školu sadrži:

 • prosjek uspjeha po predmetu
 • šrosjek uspjeha po temi/vještini
 • listu tema/vještina sa komentarima o postignućima učenika

Finalni izvještaj sadrži rezultate za cijelu kohortu, rezultate iz svih škola širom svijeta podijeljene po godinama i maternjem jeziku kako bi škola mogla uporediti svoje rezultate sa ostalim rezultatima koje su postigli slični učenici. U izvještaju se takođe mogu naći i komentari ispitivača vezani za ispit.

 Cambridge Checkpoint testovi takođe nisu obavezni, ali ukoliko učenici žele da dobiju certifikat, odnosno Izvještaj o postignuću,  moraju pristupiti pomenutom ispitu koji se, za razliku od Progression testova, plaća. Učenici pravo na polaganje ispita imaju dva puta godišnje, prvi rok je u aprilu, a drugi u oktobru.

 

Važno je napomenuti da na kraju devetog razreda, na kraju faze Cambridge Secondary 1, učenici imaju pravo da biraju da li će polagati eksternu maturu po bosanskom programu, da li će polagati samo Cambridge Secondary 1 ili će polagati oba ispita.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba