KONKURS ZA IZBOR TEHNIČKOG OSOBLjA

Na osnovu člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16 ), člana 72. Pravila Prve privatne osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo broj: 688/17 od 30.01.2017. godine, te Odluke Školskog odbora PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo o raspisivanju konkursa za izbor tehničkog osoblja na period od .03.2017. do 30.06.2017. godine broj: 815/17 od 30.03.2017. godine, raspisuje se

 

K O N K U R S

za izbor tehničkog osoblja na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine

 

  1. Noćni čuvar ................................................................................................................2 izvršioca - puna norma
  2. Higijeničarka...............................................................................................................1 izvršilac - puna norma

 

1. Opis poslova:

a. poslovi obezbjeđenja školskog objekta,

b. u toku noći, dok škola ne radi, čuva školsku zgradu i imovinu škole,

c. pregleda i uočava eventualne nedostatke na instalacijama vode, struje i grijanja,

d. u opravdanim slučajevima i ukazanoj potrebi direktor/direktorica škole izrađuje posebno uputstvo za rad noćnog čuvara u vezi sa čuvanjem zgrade i imovine, 

e. obavlja i druge poslove po nalogu direktora/direktorice škole

Poslovi ovog radnog mjesta  zahtijevaju  obilazak  prostorija u školi ,obilazak zgrade, radi sprečavanja eventualnog požara i ilegalnog ulaska ,krađa, nasilništva i ostalih protuzakonitih  postupaka.

Poslovi se obavljaju na osnovu uputstava i smjernica od strane direktora i sekretara.

 

2. Opis poslova:

a. čišćenje školskih prostorija (hodnika, stubišta, učionica, kabineta, kancelarija, dvorane i drugih prostorija, prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova),

b. čišćenje dvorišta od otpadnog materijala i snijega,

c. dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija i namještaja,

d. kurirski poslovi,

e. obavlja i druge poslove po nalogu direktora/direktorice i sekretara škole.

Poslovi ovog radnog mjesta  zahtijevaju  obavljanje poslova  radi održavanja čistoće i urednosti  inventara i unutrašnjosti školske zgrade.

Poslovi se obavljaju na osnovu uputstava i smjernica od strane direktora i sekretara.

 

Uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju dostaviti:

  1. Obavezna dokumentacija (original ili ovjerenu kopiju):
  1. kraća biografija,
  2. diplomu o stečenoj stručnoj spremi, NK ( osmogodišnja škola ) ili SSS ( srednja stručna sprema ),
  3. izvod iz matične knjige rođenih,
  4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad ne starije od šest mjeseci.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti na e-mail škole info@isabeg.edu.ba, lično ili putem pošte na adresu: Prva privatna osnovna škola „Isa-beg Ishaković“, ul. Banjalučka bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS.

 

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Zbog mjera racionalizacije u prijavi je obavezno navesti elektronsku adresu e-mail na koju će se dostavljati obavještenja i odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos, kao i broj telefona putem  kojeg će se kandidati kontaktirati.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije vraća se isključivo na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od mjesec dana od dana okončanja potupka, a najdalje do 31.05.2017. godine.

 

 

 

 

Predsjednik Školskog odbora

 

                                                                                                                             Armin Kerić

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba