KONKURS ZA UPIS U PRVI RAZRED

Prva privatna osnovna škola ''Isa-beg Ishaković'' Sarajevo

Školski odbor PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 30.03.2017. godine donio je odluku da se raspiše

K O N K U R S

za upis učenika u I razred osnovne škole u školskoj 2017/18. godini – aprilski upisni rok

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU NA KONKURS:

1) izvod iz Matične knjige rođenih,

2) ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo,

3) potvrda o pohađanju Obaveznog predškolskog programa ( uvjerenje/certifikat ).

 

Konkurs ostaje otvoren do 30.04.2017. godine.

 

Prva privatna osnovna škola„Isa-beg Ishaković“

Sarajevo ul. Banjalučka bb

tel: 033/95 74 96, tel/fax: 033/95 74 95

www.isabeg.edu.ba

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Značajni podaci o školi:

• Privatna smo osnovna škola sa 21 godinom iskustva.

• U školi radimo po dva nastavna plana i programa: Nastavni plan i program Kantona Sarajevo i Cambridge program i uče četiri strana jezika: engleski, turski i arapski ( fakultativno njemački i informatika ) od prvog razreda.

• Nastava je cjelodnevna i podrazumjeva realizaciju: redovne, dodatne, dopunske, fakultativne i instruktivne nastave.

• Razvijanje učeničkih afiniteta kroz različite vannastavne aktivnosti u preko 20 sekcija.

• Organizovana je ishrana u školskoj kuhinji: kuhana hrana ( doručak + ručak + užina ).

• Školski prijevoz učenika je organizovan.

• Obezbijeđen je cjelodnevni nadzor nastavnika nad učenicima - Sigurna smo škola.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness