OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo roditelje da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade donijelo Odluku o izboru udžbenika za predmet Geografija za IX razred osnovne škole. Na Spisku odobrenih radnih udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2019/2020. godini se nalazi sljedeći udžbenik za predmet Geografija za IX razred osnovne škole:

Geografija za IX razred, autori Almira Bećirović, Edis Hodžić, Samir Bajraktarević i Anđelina Sulejmanović a izdavač je "Nam", Tuzla. 

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness