Oglas o prijemu Pedagoga škole

 

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj. 23/17 i 33/17) Pravila Prve private osnovne škole “Isa-beg Ishaković” Sarajevo, te, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Prve private osnovne škole “Isa-beg Ishaković” Sarajevo, raspisuje se:

 

O G L A S

o prijemu Pedagoga škole

 

 

Obavezni uslovi:

- Završen fakultet odgovarajućeg smjera, VSS;

- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, minimum 3 godine;

- Položen stručni ispit;

- Poželjno poznavanje engleskog jezika;

- Poznavanje rada na računaru.

 

Radno iskustvo obavezan uslov.

 

Prijave na oglas slati na mail: info@isabeg.edu.ba

Kontakt telefon: 033/957-441; 033/957-499

 

 

 

 

 

 

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba