Posjeta Avaz Twist Tower-u

Učenici VI-2 su sa nastavnicama bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti i tehničke kulture posjetili redakciju "Dnevnog avaza" u Avaz Twist Tower - u. Tom prilikom, učenici su imali priliku razgovarati sa novinarima i urednicima te saznati na koji način jedan novinar napiše članak, koje informacije su mu potrebne, kako može saznati te informacije te šta treba napisati u naslovu da bi zainteresovao čitaoca. Nakon razgovora sa novinarima, učenici su uz ukusne kolače sumirali doživljaje.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness