Poziv na zaključivanje ugovora na određeno radno vrijeme do 12 mjeseci

 

POZIV

 

Prva privatna osnova škola „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo poziva potencijalne kandidate da dostave svoj CV na mail: info@isabeg.edu.ba radi zaključivanja Ugovora o radu na određeno vrijeme do 12 mjeseci.

Kandidati sa kojima se zaključi Ugovor o radu na određeno vrijeme biti će finansirani putem Zavoda za zapošljavanje uz ispunjavanje sljedećih uslova:

 

  • Nezaposlene osobe dobi do 30 godina sa završenom višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen) odnosno završenim prvim ciklusom po Bolonjskom sistemu studiranja (180/240 ECTS) i drugim ciklusom (300 ECTS), ukoliko su prijavljene na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave javnog poziva.
  • Nezaposlene osobe dobi do 30 godina sa završenom višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen) odnosno završenim prvim ciklusom po Bolonjskom sistemu studiranja (180/240 ECTS) i drugim ciklusom (300 ECTS), ukoliko su prijavljene na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave javnog poziva.
  •  

Potreban broj izvršilaca: 3 

                                                                                                   

  • Zapošljavanje osoba sa radnim iskustvom/stažom dobi do 35 godina sa završenom višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen) odnosno završenim prvim ciklusom po Bolonjskom sistemu studiranja (180/240 ECTS) i drugim ciklusom (300 ECTS), ukoliko su prijavljene na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave javnog poziva.
  • Zapošljavanje osoba sa radnim iskustvom/stažom dobi do 35 godina sa završenom višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen) odnosno završenim prvim ciklusom po Bolonjskom sistemu studiranja (180/240 ECTS) i drugim ciklusom (300 ECTS), ukoliko su prijavljene na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH najmanje šest (6) mjeseci prije dana objave javnog poziva.

 

Potreban broj izvršilaca: 4

 

Molimo da Vaše biografije dostavite najkasnije do 25.06.2020. godine.

 

 

 

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba