PPOŠ "Isa- beg Ishaković" posjetila načelnika Općine Bajrampaša gospodina Osman Aslan Canbaba

PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ sa predstavnicima bratske škole Mehmet Akif Inan je posjetila načelnika Općine Bajrampaša gospodina Osman Aslan Canbaba.

U razgovorima je naglašen značaj bratimljenja ove dvije škole koji se prožima kroz zajednička druženja i edukativne posjete kulturno-historijskim znamenitostima naših domovina. Posebno je istaknuta važnost izučavanja turskog jezika u obrazovnim ustanovama u Bosni i Hecegovini, ali i važnost učenja bosanskog jezika u turskim školama, što će doprinijeti boljoj međusobnoj saradnji na budućim projektima. Naše domaćine smo upoznali sa činjenicom da se turski jezik u našoj školi izučava već od prvog razreda osnovne škole.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness