Prilog TV1 o početku nove školske godine

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo od septembra 2017. godine s početkom rada gimnazije „Maarif Koledž“ ima zaokružen cijeli obrazovni lanac. Uzimajući u obzir da je pokrovitelj ustanova za visokoškolsko, osnovno i predškolsko obrazovanje Fondacija sada ima u potpunosti ostvaren cilj: „kontinuirano obrazovanje od vrtica do doktorata“.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness