RASPORED ISPITA NA CAMBRIDGE PROGRAMU

 

 

 

Ovdje možete naći sedmični raspored testova za predmete na Cambridge programu:

Prvo polugodište (winter term):

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba