RODITELjI

 

 

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2016/17. godini su:                                                                                                           

 

Razred

 Predstavnik Vijeća roditelja

I1

Jaganjac-Krečo Ilvana

I2

Pašić Edin

II1

Kaljić Amela

II2

Malagić Dženeta

III

Hamzagić Leila

IV

Zirdum Dženita

V

Crnovršanin Sadik

VI

Cataldo Nizama

VII

Hiroš Mirela

VIII

Efendić Amela

IX

Potogija Leila

 

Prva sjednica Vijeća roditelja održana je 22.09.2016.godine.

Sjednicom je predsjedavala gospođa Nezira Popovac, direktorica škole.

Direktorica škole je predložila sljedeće tačke Dnevnog reda:

  1. Konstituiranje Vijeća roditelja;
  2. Biranje člana Školskog odbora iz reda roditelja;
  3. Razno.

Za predsjednika Vijeća roditelja jednoglasno je izabrana gospođa Cataldo Nizama.
Za zamjenika predsjednika Vijeća roditelja jednoglasno je izabrana gospođa Hamzagić Leila, a za zapisničara gospođa Efendić Amela.

Za člana Školskog odbora iz reda roditelja je jednoglasno izabrana Efendić Amela.

 

 

Članovi Vijeća učenika u školskoj 2016/17. godini su:     

Razred

     Predstavnik Vijeća učenika

I1

Hodžić Arman

I2

Kapo Harun

II1

Piano Faris

II2

Džemaili Fatih

III

Efendić Karim

IV

Šurković Emina

V

Crnovršanin Naida

VI

Moćević Arif

VII

Ademović Lamija

VIII

Efendić Riad

IX

Mujezinović Nadir

 

                                                                     

 

Prva sjednica Vijeća učenika održana je 10.10.2016.godine.

Sjednicu je vodila Emina Džuho, pedagogica škole.

Pedagogica je predložila sljedeće tačke Dnevnog reda:

  1. Konstituiranje Vijeća učenika škole;
  2. Formiranje komisije za izradu Plana rada;
  3. Upoznavanje sa općim podacima u školi;
  4. Upoznavanje sa kućnim redom.

Za predsjednika Vijeća učenika jednoglasan je izabran Efendić Rijad.
Za zamjenika predsjednika Vijeća učenika jednoglasno je izabrana Efendić Karim, a za zapisničara je izabrana Ademović Lamija.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness