Roditeljski sastanci u januaru 2020. godine

TERMINI ODRŽAVANJA RODITELJSKIH SASTANAKA I PODJELA UVJERENJA O OSTVARENOM USPJEHU NA PRVOM POLUGODIŠTU ŠK.2019/20.GODINE

                                     

RAZRED

DAN

DATUM

VRIJEME ODRŽAVANJA

I

Srijeda

15.01.2020.

17:30

II-1

Srijeda

15.01.2020.

17:15

II-2

Srijeda

15.01.2020.

17:30

III-1

Srijeda

15.01.2020.

17:15

III-2

Srijeda

15.01.2020.

17:00

IV-1

Srijeda

15.01.2020.

17:00

IV-2

Srijeda

15.01.2020.

17:00

V-1

Srijeda

15.01.2020.

17:15

V-2

Srijeda

15.01.2020.

17:15

VI-1

Srijeda

15.01.2020.

17:00

VI-2

Srijeda

15.01.2020.

16:45

VII-1

Srijeda

15.01.2020.

17:00

VII-2

Srijeda

15.01.2020.

17:15

VIII-1

Srijeda

15.01.2020.

17:00

VIII-2

Srijeda

15.01.2020.

17:30

IX-1

Srijeda

15.01.2020.

17:30

IX-2

Srijeda

15.01.2020.

17:30

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness