ŠKOLSKA ZGRADA

Škola je smještena u adaptiranom objektu na Grbavici,  u ulici Kemala Kapetanovića broj 43.
Škola raspolaže sa ukupno l.260 m2zatvorenog prostora, igralištem od l.000 m2 i dvorištem od 300 m2. U zatvorenom prostoru raspolažemo sa l0 učionica, 3 kabineta (kabinet za Engleski jezik, za Informatiku i za Nauku) salom za tjelesni i zdravstveni odgoj sa pratećim prostorijama, bibliotekom, četiri prostora za višenamjensku upotrebu, čajnom kuhinjom i mesdžidom

1. Školski prostor, namještaj i oprema

Škola je opremljena svim potrebnim, odgovarajućim  namještajem, a oprema se nabavlja po planu opremanja škole.
Nabavljeni namještaj je izrađen po odgovarajućim standardima i prilagođen rastu učenika.

Škola raspolaže sa:

  • TV prijemnicima,
  • DVD uređajima,
  • grafoskopima, 
  • laptopima,  
  • kompjuterima,
  • projektorima,
  • muzičkim instrumentima i td.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness