Šta je Cambridge program?

Nakon detaljne pripreme, u  ponedjeljak 10.11.2014.godine, OŠ „Isa-beg Ishaković“  je postala certificirana škola za izvođenje nastave po Cambridge International Examinations programu.
Škola je odmah otpočela implementaciju pomenutog programa koji se u osnovnim školama se odvija u dvije faze:

  • Cambridge Primary (od prvog do šestog razreda)
  • Cambridge Secondary 1 (od sedmog do devetog rareda)

Obje faze su od izuzetnog značaja za učenike jer olakšavaju djeci bolje razumijevanje gradiva, povećavaju njihovo znanje te razvijaju značajne vještine kao što su samoproduktivnost, logičko razmišljanje i povezivanje te sl.

Ono što je važno napomenuti jeste da Cambridge program nudi mogućnost dvojezičnog obrazovanja gdje se određeni predmeti (Bosanski jezik, Tehnička kultura, Likovna kultura, Muzička kultura, Geografija, Historija i td.) nastavljaju odvijati po planu i programu na bosanskom jeziku. Druga grupa predmeta kao što su Moja okolina, Priroda, Društvo, Hemija, Fizika i Biologija (objedinjeni u jedan zajednički predmet pod nazviom „Nauka“ (eng.Science), Matematika i Engleski jezik izvodit će se po Cambridge programu na engleskom jeziku. U dvojezičnom obrazovanju Cambridge program zahtjeva od nastavnika i upravitelja škole da se ispune svi uslovi potrebni za odvijanje programa,  s tim da dozvoljavaju osoblju da budu kreativni te dodaju sve što je potrebno za praćenje kantonalnog plana i programa. To nam uveliko olakšava da ovaj program što više približimo našem programu i tako ne opteretimo djecu velikom promjenom. Nastava se održava po predviđenom rasporedu kao i za djecu koja prate nastavu po kantonalnom planu i programu, s tim da kada se na rasporedu nađu matematika, ili neki predmet iz grupe Science djeca prelaze u posebne učionice predviđene za Cambridge nastavu gdje će slušati pomenute predmete na engleskom jeziku.

Djeca najlakše uče i najbrže usvajaju gradivo, a naročito jezik, u ovoj fazi razvoja. Kao primjer vam možemo navesti veliki broj učenika naše škole iz stranih zemalja koji su od prije šest mjeseci počeli da pohađaju školu bez prethodnog poznavanja bosanskog i engleskog jezika, a već sada uspješno komuniciraju sa nastavnicima i sa svojim vršnjacima i na bosanskom i na engleskom, a pored toga naravno govore i svoj maternji jezik. To znači da učenici naše škole već od svoje šeste godine komuniciraju na tri različita jezika, a pored toga uče i još dva strana jezika.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness