VIJEĆE RODITELJA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2018/19. godini su:

 

   Razred                                                Predstavnik Vijeća roditelja

I 1                                                               Humačkić Muhameda

I 2                                                               Zećirović Enes

II 1                                                              Huseibašić Erma

II 2                                                              Lepara Aida

III 1                                                             Avdić Hazima

III 2                                                             Kapa Elma

IV 1                                                             Pjano Amir

IV 2                                                             Alić Nina

V 1                                                              Alađuz Elma

V 2                                                              Efendić Edhem

VI 1                                                             Velić Amila

VI 2                                                             Silajdžić Irem

VII 1                                                            Čengić Senada

VII 2                                                            Adžanela Ardian

VIII 1                                                           Hodžić Nedžad

VIII 2                                                           Huskić Lejla

IX 1                                                             Stočević Merka

IX 2                                                             Masleša Elmana

 

Prva sjednica Vijeća roditelja održana je septembru 2018.godine.

Sjednicom je predsjedavala Nezira Popovac, direktorica škole.

Direktorica škole je predložila sljedeće tačke Dnevnog reda:

- konstituiranje Vijeća roditelja;

- biranje člana Školskog odbora iz reda roditelja;

- razno.

 

Za predsjednika Vijeća roditelja jednoglasno je izabrana gospođa Alić Nina.

Za zamjenika predsjednika Vijeća roditelja jednoglasno je izabrana gospođa Alađuz Elma, a za zapisničara gospođa  Humačkić Muhameda.

Za člana Školskog odbora iz reda roditelja je jednoglasno izabrana Efendić Amela.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba