"Naša škola pruža cjelodnevnu sigurnost vašoj djeci, zrači bosanskim kulturnim duhom te uči našu djecu lijepom moralu, ponašanju i poštovanju prema drugim kulturama, vjerama, običajima i navikama pojedinaca."

Prilog TV1 o početku nove školske godine

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo od septembra 2017. godine s početkom rada gimnazije „Maarif Koledž“ ima zaokružen cijeli obrazovni lanac. Uzimajući u obzir da je pokrovitelj ustanova za visokoškolsko, osnovno i predškolsko obrazovanje Fondacija sada ima u potpunosti ostvaren cilj: „kontinuirano obrazovanje od vrtica do doktorata“.

KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA

Na osnovu člana 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16 ), člana 72. Pravila Prve privatne osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo broj: 688/17 od 30.01.2017. godine, te Odluke Školskog odbora PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika, stručnih saradnika,  administrativnog i tehničkog osoblja na period od 01.09.2017. do 30.06.2018. godine broj: 1084/17 od 10.08.2017.

RASPORED ISPITA NA CAMBRIDGE PROGRAMU

Ovdje možete naći sedmični raspored testova za predmete na Cambridge programu kao i datume za glavne Cambridge testove (Checkpoint i Progression testo

KONKURS ZA IZBOR TEHNIČKOG OSOBLjA

Na osnovu člana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16 ), člana 72. Pravila Prve privatne osnovne škole „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo broj: 688/17 od 30.01.2017. godine, te Odluke Školskog odbora PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo o raspisivanju konkursa za izbor tehničkog osoblja na period od .03.2017. do 30.06.2017.

KONKURS ZA UPIS U PRVI RAZRED

Prva privatna osnovna škola ''Isa-beg Ishaković'' Sarajevo

Školski odbor PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ Sarajevo na 10. redovnoj sjednici održanoj dana 30.03.2017. godine donio je odluku da se raspiše

K O N K U R S

za upis učenika u I razred osnovne škole u školskoj 2017/18. godini – aprilski upisni rok

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU NA KONKURS:

1) izvod iz Matične knjige rođenih,

Pages

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel.+387 33 957 496

Fax.+387 33 957 495

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness