CAMBRIDGE LOWER SECONDARY

CAMBRIDGE SECONDARY 1

Cambridge Lower Secondary je namijenjen učenicima od VII do IX razreda. Školama nudi fleksibilan nastavni plan i program za razvijanje vještina i razumijevanje engleskog jezika, matematike, i nauke.

Cambridge Lower Secondary nudi školama fleksibilan kurikulum koji se može mijenjati tako da se prilagodi njihovim potrebama. Postoje tri različita nastavna plana i programa - za Engleski jezik, za Matematiku i Nauku. Mnoge škole koriste princip integrisanog ocjenjivanja kako bi mogle pratiti napredak učenika.

Nastavni plan za svaki predmet je dizajniran tako da uključi učenike u aktivno i kreativno učenje.

Engleski jezik

Cambridge Lower Secondary Engleski jezik omogućava učenicima da efikasno i samopouzdano komuniciraju i razvijaju kritičke sposobnosti usmjerene prema različitim vrstama informacija, medija i tekstova te im omogućava da razviju sposobnost da razumiju što ono čitaju/slušaju i da uživaju u tom. Učenici koji pohađaju Engleski jezik po ovom nastavnom planu i programu će razviti kompetenciju korištenja engleskog jezika kao maternjeg jezika s obzirom na to da je nastavni plani program dizajniran tako da bude uspješan u bilo kojoj sredini i kulturi te da promoviše međukulturna shvatnja.

Matematika

Nastavni plan i program za matematiku istražuje 6 ključnih područja: brojeve, algebru, geometriju, mjerenje, korištenje podataka i rješavanja problema. Prvih 5 područja su obuhvaćeni oblašću za rješavanje problema koja nudi odgovarajući materijal za primjenu matematičkih sposobnosti učenika. Mentalne strategije su takođe veoma važne u ovoj oblasti. Ovaj nastavni plan i program se fokusira na principe, obrasce, sisteme, funkcije i veze tako da učenici mogu primijeniti svoje matematičko znanje i potpuno shvatiti ovaj predmet.

Nauka

Nastavni plan i program za nauku pokriva pet područja: naučno istraživanje, biologiju, hemiju i fiziku. Naučno istraživanje se odnosi na razmatranje ideja, procjenjivanje dokaza, planiranje, istraživanje, snimanje i analizu podataka. Ciljevi naučnog istraživanja olakšavaju usvajanje biologije, hemije i fizike, koje su fokusirane na razvijanje povjerenja i interesa kod učenika u svoje znanje o nauci. Ekološka svijest i historija nauke su takođe dio ovog kurikuluma.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba