DOPUNSKA NASTAVA

Dopunska nastava se organizira za učenike koji nisu na redovnoj nastavi bili u mogućnosti savladati određeno gradivo. Toj skupini pripadaju učenici sa manjkavim predznanjem, učenici sa teškoćama u razvoju i učenici koji nisu savladali određeni dio gradiva.

Dopunska nastava se može pohađati tokom cijele godine ili po potrebi u dogovoru sa nastavnikom.

U našoj školi dopunsku nastavu pohađaju učenici od V do IX razreda koju vode predmetni nastavnici.

Zavisno od potreba učenika ili procjene nastavnika, dopunska nastava se može organizirati iz bilo kojeg predmeta.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness