FAKULTATIVNA NASTAVA

Fakultativna nastava predstavlja vrstu nastave koja se izvodi sa učenicima koji žele da dodatno pohađaju pojedine predmete i koja se realizuje kao i redovna nastava. U našoj školi fakultativnu nastavu pohađaju svi učenici a vode je predmetni nastavnici. Organizirana je na sljedeći način:

  • Fakultativna nastava iz engleskog jezika, izvodi se sa učenicima  I do IX razreda. 
  • Fakultativna nastava iz arapskog jezika izvodi se sa učenicima od I do IX razreda,
  • Fakultativna nastava iz njemačkog jezika izvodi se sa učenicima od I do IX razreda,
  • Fakultativna nastava iz turskog jezika izvodi se sa učenicima od I do IV razreda.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness