Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo

Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo je osnovana u Sarajevu 2001. godine kao nevladina organizacija sa osobinama vakufa kao što je iskazano u Zakonu Bosne i Hercegovine. Registrirana je od strane Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine sa svrhom da traži i kreira akademske, materijalne i pravne uslove za napredovanje obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Pored toga, Fondacija ima za cilj razvoj bosansko-hercegovačke kulture , industrije, trgovine i drugih oblasti u saradnji sa Turskom.

Grupa poslovnih ljudi iz Turske, te nekoliko intelektualaca iz Bosne i Hercegovine, kao osnovači zajednički rade na ostvarivanju planova Fondacije. Osnivači se slažu da upravljanje i vlasništvo Fondacije imaju vakufski karakter.

Upravljajuća i stručna tijela ove Fondacije su:

 • Upravni odbor IUS-a
 • Skupština Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo

Članovi Upravnog odbora Fondacije i osnivači su:

 • Hasan Topaloğlu (President)
 • M.Sc. Şaban Erden (Member of the board)
 • Mehmet Köse (Member of the board)
 • İlim Yayma Vakfı (Predstavnik Nurettin Alan)
 • Prof. Dr. Adem Baştürk
 • Abdulkadir Taçyıldız
 • Abdurrahman Selçuk Berksan
 • Ahmet Kemal Baysak
 • Kalem Vakfı (Predstavnik Musa Şahin)
 • Orhan Özyurt
 • Remzi Gür
 • Mehmet Alacacı 

U maju 2014.godine, Fondacija je preuzela OŠ Isa-beg Ishaković s ciljem pouspješavanja obrazovnog procesa u školi, pružanja mogućnosti za izučavanja više stranih jezika od prvog razreda osnovne škole te stvaranjem najkvalitetnije obrazovne institucije u sektoru osnovnog obrazovanja.

www.sedef.ba

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness