ISPITI NA CAMBRIDGE INTERNATIONAL PROGRAMU

Za Cambridge Primary (I-VI razed) i za Cambridge Lower Secondary (VII-IX razred) postoje tzv. Cambridge Progression testovi te finalni Cambridge Checkpoint test.

Veliki broj škola koristi princip Cambridge Primary/ Lower Secondary testova kako bi ocijenile uspjeh učenika i izvjestili i učenike i njihove roditelje o napretku. Cambridge Primary/ Lower Secondary testiranje koristi testove kreirane po internacionalnim mjerilima.

Postoje dvije vrste testova na Cambridge International programu:

  • Cambridge Primary/ Lower Secondary Progression testovi (ocjenjuju se u školi)
  • Cambridge Primary/ Lower Secondary Checkpoint testovi (ocjenuju je ih Cambridge International).

 

Cambridge Primary/ Lower Secondary Progression testovi

Ovi testovi su ispiti koji ocjenjuju znanje učenika po međunarodnim kriterijima, što omogućava nastavnicima da utvrde napredovanje/nazadovanje pojedinaca ili razredne grupe te da daju povratnu informaciju i roditeljima i djeci o njihovom uspjehu i na taj način im omogućavaju da se pripreme za finalni test na kraju Cambridge Primary faze, odnosno na kraju VI/početkom VII razreda, odnosno na kraju Cambridge Lower Secondary faze, na kraju IX razreda/početkom I razreda srednje škole. Cambridge Progression testiranja se počinju sprovoditi od III razreda. Ispitu se može pristupiti onda kada nastavnik osjeti da je razred spreman za test. Ovi testovi su besplatni, nisu obavezni i ocjenjuje ih nastavnik u školi koju dijete pohađa.

Cambridge Progression testovi:

  • omogućavaju provjeru znanja na godišnjem nivou,
  • pružaju detaljne informacije o uspjehu učenika u III, IV, V i VI razredu za Primary nivo i o uspjehu učenika za VII, VIII i IX razred za Lower Secondary nivo,
  • omogućavaju nastavnicima da daju strukturiranu povratnu informaciju učenicima i roditeljima,
  • omogućavaju nastavnicima da uporede uspjeh pojedinaca i grupa,
  • ocjenjuju ih nastavnici u školi,
  • dolaze sa jasnim uputama, standardima i šemom za ocjenjivanje,
  • mogu se koristiti u bilo koje doba školske godine koliko god puta je to potrebno.

 

Cambridge Primary/ Lower Secondary Checkpoint testovi

Cambridge Primary Checkpoint test je dizajniran da pomogne učenicima u učenju tako što im daje povratnu informaciju o tome šta su savladali i na čemu još uvijek trebaju raditi u ključnim oblastima Cambridge kurikuluma - Engleskom jeziku, Matematici i Nauci. Ispitu se može pristupiti dva puta godišnje i to zadnjoj godini Cambridge Primary faze, odnosno na kraju VI/početkom VII razreda. Ocjenjuju je ih Cambridge International te se, na osnovu međunarodnih mjerila, šalju povratne informacije školama o uspjehu njihovih učenika. Svaki učenik dobije Izvještaj o postignuću i dijagnostički osvrt na urađeni ispit. Povratne informacije koje Cambridge International šalje školama i roditeljima su neprocijeniv izvor informacija i za učenike i za roditelje jer predstavljaju indikaciju akademskog napredovanja i postignuća za njihovo dijete.

Cambridge Lower Secondary Checkpoint test je dizajniran da ocijeni učenika na kraju Cambridge Lower Secondary faze. Test se polaže na kraju IX razreda/početkom I razreda srednje škole iz Engleskog jezika, Matematike i Nauke i pruža korisne povratne informacije učeniku o tome šta je dobro savladao i na čemu još treba da radi prije nego što pređe u narednu fazu svog obrazovanja. Ocjenjuju je ih Cambridge International te se, na osnovu međunarodnih mjerila, šalju povratne informacije školama o uspjehu njihovih učenika. Svaki učenik dobije Izvještaj o postignuću i dijagnostički osvrt na urađeni ispit.

Izvještaji koji učenici, nastavnici i škola dobiju su veoma detaljni:

Izvještaj o učenicima sadrži:

  • rezultate Cambridge Primary/ Lower Secondary Checkpoint testa za svaki predmet posebno
  • rezultate Cambridge Primary/ Lower Secondary Checkpoint za svaku temu/vještinu posebno
  • listu pitanja koje je kandidat uradio izuzetno dobro ili izuzetno loše
  • izvještaj o postignuću

Izvještaj za nastavnike sadrži:

  • prosječan uspjeh na testu za svaki predmet posebno
  • prosječan uspjeh za svaku temu/vještinu posebno
  • listu tema/vještina sa komentarima o postignuću grupe
  • rezultate za svakog učenika posebno za svaki predmet
  • ocjene koje je svaki učenik dobio za svako pitanje posebno

Izvještaj za školu sadrži:

  • prosjek uspjeha po predmetu
  • prosjek uspjeha po temi/vještini
  • listu tema/vještina sa komentarima o postignućima učenika

Finalni izvještaj sadrži rezultate za cijelu kohortu, rezultate iz svih škola širom svijeta podijeljene po godinama i maternjem jeziku kako bi škola mogla uporediti svoje rezultate sa ostalim rezultatima koje su postigli slični učenici. U izvještaju se takođe mogu naći i komentari ispitivača vezani za ispit.

Cambridge Checkpoint testovi nisu obavezni, ali ukoliko učenici žele da dobiju certifikat, odnosno Izvještaj o postignuću, moraju pristupiti pomenutom ispitu koji se, za razliku od Progression testova, plaća. Učenici pravo na polaganje ispita imaju dva puta godišnje, prvi rok je u aprilu, a drugi u oktobru.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba