NASTAVA

Realizacija Nastavnog plana i programa je najorganizovaniji vid odgojno-obrazovnog rada. Nastavnim planom i programom su utvrđeni ciljevi i zadaci odgojno-obrazovnog rada, koje je potrebno realizirati u toku nastavne godine.

Ciljevi i zadaci mogu se svesti na suštinske elemente:

 • Sticanje osnovnih znanja, vještina i navika;
 • Razvoj individualnih, psihofizičkih sposobnosti;
 • Odgajanje i razvoj ličnosti.

Od kvalitete povezanosti i usklađenosti ovih elemenata u velikoj mjeri zavisi i kvalitet odgojno-obrazovnog rada, u kome nastavnik ima presudnu ulogu i zadatak da vodi računa da ne zanemari ni jedan od navedenih elemenata.

Nastava je najorganiziraniji vid obrazovnoodgojnog procesa koji se temelji na suvremenim  edukativnim, didaktičkim, tehničkim i organizacijskim postignućima.

Obavezna odgojnoobrazovna područja:

 • jezičko područje;
 • društveno područje;
 • prirodnomatematičko područje;
 • tehničkoinformatičko područje;
 • kulturnosportsko područje;
 • izborno područje;
 • fakultativna nastava;
 • ostali oblici rada.

U okviru ovih područja izučavaju se sljedeći predmeti:

 • jezičko područje:
  • bosanski jezik i književnost;
  • engleski jezik;
  • turski jezik
  • arapski jezik;
  • njemački jezik;
 • društveno područje:
  • historija;
  • geografija;
  • društvo;
  • građanska demokratija i ljudska prava;
  • historija religije;
 •  prirodnometematičko područje:
  • matematika;
  • priroda
  • fizika (Science);
  • biologija (Science);
  • hemija (Science);
 • tehničkoinformatičko područje:
  • informatika;
  • tehnički odgoj;
 •  kulturnosportsko područje:
  • likovna kultura;
  • muzička kultura;
  • tjelesni i zdravstveni odgoj;
  • kultura življenja;
 • izborno područje:
  • vjeronauka
  • društvo/kultura/religija
 • fakultativna nastava:
  • engleski jezik
  • arapski jezik
  • njemački jezik
  • turski jezik

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba