O ISA-BEGU ISHAKOVIĆU

Mnogo je onih koji su svojim djelima zadužili Sarajevo, a među njima je jedan koji čovjek zaslužuje posebnu pažnju. To je osnivač Sarajeva – Isa-beg Ishaković.

Iako je arheološki dokazano da Sarajevo vuče korijene još iz prethistorije, djelovanje Isa-bega Ishakovića predstavlja najvažniju epizodu u dugoj historiji formiranja Sarajeva kao prepoznatljive urbane cjeline. Sredinom 15. stoljeća Isa-beg Ishaković je udario temelje jednog sasvim novog grada čiji razvoj u kontinuitetu teče do danas, pa se zbog toga Isa-beg Ishaković s pravom smatra njegovim osnivačem.

Upravo je najstariji izvor za proučavanje Sarajeva Vakufnamazakladnica Isa-bega Ishakovića iz 1462. Godine koja se uzima i kao godina osnivanja Sarajeva. Vakufnamom je Isa-beg Ishaković formirao osnove budućeg šehera, glavnog grada
Bosanskog sandžaka, kasnije ejaleta.

Isa-beg je započeo sa formiranjem grada na prostoru između Bentbaše i Baščaršije. Među prvim javnim objektima, kao poklonik sufija, Isa-beg je sagradio dervišku tekiju, a potom i musafirhanu (gostionicu) na Bentbaši. Prema zakladnici, tekija i musafirhana su služile kao prenoćišta za siromašne, učenike, ratnike i putnike namjernike. Hrana se kuhala i besplatno dijelila putnicima, koji su na nju imali pravo tri dana, a višak hrane je dijeljen siromašnoj djeci Sarajeva.

Isa-beg Ishaković je, uz Gazi Husrev-bega, jedan od glavnih vakifa koji su gradili objekte na Baščaršiji – osnivač Sarajeva izgradio je veliki han (danas Kolobara), javno kupatilo pored Careve džamije, mlinove na Bentbaši i brojne druge. Isa-beg Ishaković je
1457. godine podigao i mesdžid, kojeg je poklonio sultanu Mehmedu II Fatihu, a od kojega je kasnije nastala Careva džamija.

Iako je podigao više zadužbina širom Osmanskog carstva, Isabeg Ishaković je prije svega ostao upamćen po objektima koje je izgradio na obalama Miljacke, te, naravno, kao utemeljitelj jednog od najljepših gradova na zapadnim granicama Osmanskog carstva, kojeg je baš Isa-beg Ishaković u jednoj od svojih vakufnama nazvao “cvijetom među gradovima”.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba