REDOVNA NASTAVA

Škola nudi dva nastavna plana i programa, i to program Kantona Sarajevo (na bosanskom jeziku) ili Cambridge Assessment International Education program (na bosanskom i engleskom jeziku). Učenici koji pohađaju Cambridge program izučavaju tri predmeta na engleskom jeziku: English, Mathematics and Science (Biologija, Hemija, Fizika, Priroda i Moja okolina). Ostale predmete izučavaju na bosanskom jeziku.

Naša škola radi na principu cjelodnevne nastave. Učenici stižu u školu do 8:00 sati koristeći školski prevoz ili na drugačije organizovan način. Redovna nastava počinje u 8:15 i traje do 15:10, a škola nudi i usluge produženog boravka od 15:15 do 17:00. Redovna, fakultativna, dopunska i dodatna nastava se odvija u vremenskom periodu od 8:15 do 17:00.

Pored toga, učenici koji pohađaju oba programa u školi izučavaju engleski jezik po Cambridge planu i programu sa povećanim brojem časova, uključujući i dodatne časove u produženom boravku.

Odjeljenja se sastoje od najviše 20 učenika, što omogućava nastavnicima da posvete posebnu pažnju svakom učeniku i individualno pristupe njihovom radu i ličnostima.

Cjelodnovni boravak ulazi u cijenu školarine.

Od I razreda se uče četiri strana jezika: engleski, turski, arapski i njemački.

Škola organizuje prevoz za učenike kojima je to neophodno.

Svake godine organizujemo Školu skijanja i Školu plivanja.

U toku godine organizujemo ekskurzije, izlete i razne posjete.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness