SEKCIJE

U našoj školi već dugi niz godina aktivno radi preko 20 različitih sekcija, u kojima naši osnovci ističu svoje posebne nadarenosti i sklonosti ka određenim predmetima i aktivnostima. Sekcije drže predmetni nastavnici i učitelji u okviru cjelodnevnog boravka učenika u školi, tj. do 15:00h, a odabir sekcija je po volji učenika. Učenici u toku devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja imaju priliku pohađati sekcije iz sljedećih oblasti:

 

KULTURA I UMJETNOST

 • Mali čuvari kulturnog blaga,
 • Dramsko-recitatorska,
 • Folklor,
 • Klub malih kreativaca,
 • Literarno-novinarska,
 • Likovna sekcija,
 • Hor.

 

DOPUNA I PROŠIRIVANJE ZNANJA

 • Klub engleskog jezika,
 • Klub njemačkog jezika,
 • Kur’anska sekcija,

 

OČUVANJE PRIRODE

 • Ekološka sekcija,
 • Prva pomoć i zaštita,

 

SPORTSKE AKTIVNOSTI

 • Fudbalska sekcija,
 • Odbojkaška sekcija,
 • Košarkaška sekcija,
 • Stoni tenis

 

SLOBODNE AKTIVNOSTI U 2016/2017.GODINI

Redni

broj

NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije)

 

 

Vrijeme održavanja aktivnosti

 

Ime i prezime nositelja aktivnosti

1.       

Dramsko-recitatorska  (II-1 razred)

Četvrtak 7. Čas

Hećimović Aida

 

2.       

Dramsko-recitatorska (od V do IX )

Četvrtak 7. Čas

Peljto Merisa Mutevelić Aida

 

3.       

Dramsko-recitatorska (IV razred)

Petak 7. čas

Vilajet Fatima

 

4.       

Dramsko-recitatorska (I-1 razred)

Četvrtak 7. Čas

Halilčević Mubera

 

5.       

Dramsko-recitatorska (II-2 razred)

Utorak 7. čas

Dučić Aida

 

6.       

Dramsko-recitatorska (i-2 razred)

Petak 7. Čas

Kolar-Šabanović Minela

 

7.       

Dramsko-recitatorska (III razred)

Petak 7. čas

Ademović Fatima

 

8.       

Kreativna radionica (III i IV razred)

Utorak 7. čas

Halilčević Mubera

Ljuca Zuhra

 

9.       

Likovna sekcija (od III do VI razreda)

Petak 7. čas

Jusufović Elvir

 

10.   

Strip sekcija  (od V do IX razreda)

Ponedjeljak 7. čas

Jusufović Elvir

 

11.   

Folklor (Od II do V razreda)

Srijeda 7. čas

Kulovac Amira Hećimović Aida

 

12.   

Hor (od I do IX razreda)

Ponedjeljak 7. čas

Hadžiahmetović Aida

 

13.   

Orkestar (od V do IX razreda)

Srijeda 7. čas

Hadžiahmetović Aida

 

14.   

Novinarsko-literarna

 (od V do IX razreda)

Četvrtak 7. Čas

Moćević Lejla Smajić Fuad

 

15.   

Klub engleskog jezika

(od V do IX razreda)

Utorak 7. čas

Mutevelić Aida

 

16.   

Ekološka sekcija (III i IV razred)

Utorak 7. čas

Vilajet Fatima

 

17.   

Ekološka sekcija (od V do IX razreda)

Utorak 7. čas

Kulovac Amira

 

18.   

Školska saobraćajna patrola

 (VI razred)

Utorak 7.čas

Bašić Aida

 

19.   

Sportske aktivnosti za djevojčice

(od I do IV razreda)

Ponedjeljak 7. čas

Kolar-Šabanović Minela

Ademović Fatima

 

20.   

Stoni tenis (od V do IX razreda)

Utorak 7. čas

Đozić Enes

 

21.   

Fudbal (od V do IX razreda)

Petak 7. čas

Đozić Enes

 

22.   

Kur'anska sekcija (od V do IX razreda)

Utorak 7. čas

Smajić Fuad

 

23.   

Fudbal (Od I do III razreda)

Ponedjeljak i Petak

od 15:15 do 16:45

Đozić Enes

 

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba