VIJEĆE RODITELjA

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2017/18. godini su:                                                                                                           

 

Razred                                                Predstavnik Vijeća roditelja

I 1                                                            Nina Bosankić- Čmajčanin

I 2                                                                     Aida Lepara

II 1                                                                  Enes Hećimović

II 2                                                                  Admira Dizdarević

III 1                                                                  Mirela Zlatanović

III 2                                                                  Dženeta Malagić

IV 1                                                                  Lebiba Džeko

IV 2                                                                   Amra Mašić

V 1                                                                   Šurković Lejla

V 2                                                                  

VI 1                                                                   Senada Čengić

VI 2                                                                     Erdeniz Nuray

VII 1                                                                   Omerspahić Ajla

VII 2                                                                   Muris Pecar

VIII 1                                                                 Muamera Hadžiavdić

VIII 2                                                          

IX 1                                                                      Nuredin Sejdija

IX 2                                                                     Edina Hadžiahmetović

 

Prva sjednica Vijeća roditelja održana je septembru 2017.godine.

Sjednicom je predsjedavala Nezira Popovac, direktorica škole.

Direktorica škole je predložila sljedeće tačke Dnevnog reda:

- konstituiranje Vijeća roditelja;

- biranje člana Školskog odbora iz reda roditelja;

- razno.

Za predsjednika Vijeća roditelja jednoglasno je izabran gospodin Hećimović Enes.
Za zamjenika predsjednika Vijeća roditelja jednoglasno je izabrana gospođa Lepara Aida, a za zapisničara gospođa Mašić Amra.

Za člana Školskog odbora iz reda roditelja je jednoglasno izabrana Efendić Amela.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba