VIZIJA

Način na koji pokušavamo usmjeriti uspjeh naše škole ogleda se dobrim dijelom u onome što mi već jesmo. S obzirom na to da postojimo dugi niz godina, naša vizija će biti usmjerena na pojačavanje standarda osnovnog odgoja i obrazovanja te poboljšanja uslova rada i stvaranje boljih pozicija za što lakše savladavanje nastavnog gradiva i što lakše uklapanje djece u društveno okruženje.
Naša vizija se ogleda u:

  • stvaranju boljih tehničkih uslova kako za predavača tako i za učenika,
  • pružanju pomoći na način na koji dijete može najlakše savladati nastavne jedince,
  • osposobljavanju učenika da samostalno dođu do problema i pokušaju ga riješiti uz pomoć nastavnika ili druga,
  • podučavanju učenika da se oslanjaju na međusobne dijaloge u razredu i na razgovore o aktuelnim temama,
  • pružanju pomoći učenicima u životu i radu u svakoj oblasti,
  • želji da budemo najpriznatija i najbolja škola u našem gradu i državi,
  • težnji ka tome da u kreiranju i poboljšanju uslova rada i načina savladavanja prepreka učestvuju sami učenici kao i njihovi roditelji,
  • želji da naši učenici budu prepoznatljivi u srednjim školama i da ono što od nas nauče bude temelj njihovog budućeg obrazovanja i razvijanja ličnosti u svakom pogledu.

Vizija našeg osnivača je da, kad to okolnosti dozvole, izgradi i jednu srednju školu koja će biti nastavak našeg truda i rada u najznačajnijem periodu razvoja naše djece. Želimo da budemo moralna podrška i u narednim godinama svim učenicima koji prođu kroz našu školu.
 Želimo da naša djeca imaju razvijen osjećaj za vrijednosti u društvu kako one moralne tako i materijalne, da znaju cijeniti svoj i tuđi rad, svoj i tuđi uspjeh, da se raduju tuđem uspjehu i da razvijaju pozitivan  odnos sa konkurenciju na koju će neminovno nailaziti u životu.
Najbitnija stavka u našem razvoju će i dalje biti učenik kao što je i do sada bio, ali želimo i da naši uposlenici budu osposobljeni, edukovani i psihički rasterećeni svih problema koji su vezani za školu.
Omogućit ćemo im dobru edukacijum, materijalno obezbijediti i cijeniti njihov rad i trud, te razvijati njihove psihološke i emocionalne strane. Želimo da okruženje i atmosfera u kojoj rade naši uposlenici bude izuzetno zdrava i pozitivna. Također, jako bitno nam je da svi uposlenici kad ulaze na kapiju naše škole budu namijani i rasterećeni od svih problema.

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness