"Naša škola pruža cjelodnevnu sigurnost vašoj djeci, zrači bosanskim kulturnim duhom te uči našu djecu lijepom moralu, ponašanju i poštovanju prema drugim kulturama, vjerama, običajima i navikama pojedinaca."

Elektronska prijava za upis!

10 najboljih radova koji su se prijavili na Takmičenje iz pisanja literarnih radova povodom Dana državnosti

Nakon objavljivanja Literarnog konkursa povodom Dana državnosti, na našu adresu pristiglo je ukupno 26 đačkih radova. Tročlana komisija je imala jako težak zadatak da u mnoštvu dobrih, kvalitetnih literarnih radova odabere samo pet, koji prolaze u drugi krug takmičenja. Shodno tome, odlučeno je da u drugi krug prolazi 10 radova.

Takmičenje iz pisanja literarnih radova povodom Dana državnosti BiH - objava

PPOŠ „Isa-beg Ishaković“ organizuje takmičenje u pisanju literarnih radova povodom Dana državnosti BiH za učenike od VI do IX razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Radovi ne treba da budu kraći od jedne stranice, niti duži od dvije kucane stranice u fontu Times New Roman, veličina 12, prored 1,5. Radove će pregledati komisija u tročlanom sastavu.

Objava prvog kruga rezultata za 5 najboljih radova će se izvršiti 21.11.2020. godine na Facebook, Instagram i web stranici škole.

Pages

SEDEF

Lokacija

BiH
Banjalučka bb, 
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel 1.+387 33 957 495

Tel 2.+387 33 957 496

Email info@isabeg.edu.ba

http://www.isabeg.edu.ba

randomness